Szanowni Państwo,

Podczas trwania targów European Utility Week, Wiedeń zgromadził ludzi z otoczenia branży gazowniczej, z ponad 100 krajów. Brali oni udział w towarzyszącej targom konferencji oraz odwiedzili stoiska targowe u ponad 600 wystawców, w tym stoisko PLUM.
Wśród prezentowanych rozwiązań znalazł się rejestrator przepływu gazu MacR6, rejestrator przepływu i ciśnienia wody MacR6 N, najnowszy przelicznik objętości i energii gazu MacBAT5 oraz rejestrator ciśnienia gazu MacREJ5. Spotkania na stoisku były polem do wymiany doświadczeń i nawiązywania rokujących kontaktów.
Dziękujemy za owocne spotkania i do zobaczenia podczas kolejnej edycji targów.