LinkedId

Google Plus

Plum Sp. z o. o.

Zintegrowany System Zarządzania

Jako jeden z niewielu polskich producentów elektroniki przemysłowej firma posiada Zintegrowany System Zarządzania, Jakością, Bezpieczeństwem Pracy i Ochroną Środowiska. Jest on jednym z istotnych elementów przemyślanej strategii działań, mającej na celu zaspokajanie potrzeb klientów oraz dbałości o zdrowie i środowisko. W związku z tym produkty firmy powstają w warunkach pełnego nadzoru nad procesami projektowania, produkcji oraz usług posprzedażowych.

Podstawowe założenia ZSZ w PLUM:

 • Kierownictwo firmy jest ściśle zaangażowane w wytyczanie i koordynację celów działania spółki
 • Pracownicy firmy są świadomi zasad polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania, które są przez nich aktywnie realizowane
 • Każdy proces w firmie jest zarządzany w taki sposób, aby osiągnąć optymalną jakość i efektywność
 • Wszystkie elementy Zintegrowanego Systemu Zarządzania wpływają na doskonalenie wszystkich obszarów działania firmy
Zarza

Priorytety działania firmy:

 • Fundamentem wszystkich podejmowanych w firmie działań są takie wartości jak - bezpieczeństwo, jakość, innowacja
 • Wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom klientów i tworzenie wraz z nimi rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb
 • Zapewnienie prawidłowego i wydajnego funkcjonowania wszystkich procesów w firmie
 • Doskonalenie obszarów działalności spółki, które wpływają na jakość i bezpieczeństwo wyrobów, środowiska, warunków pracy oraz jakość wzorcowań w Laboratorium Pomiarowym
 • Zapewnienie odpowiednich warunków pracy i rozwoju pracownikom firmy
 • Monitorowanie znaczących aspektów środowiskowych, ryzyka zawodowego oraz wymagań prawnych w związku z działalnością przedsiębiorstwa
 • Efektywne planowanie zasobów firmy
 • Monitorowanie, pomiary i ocena zgodności systemu z normami i wymogami

Polityka PLUM

Nadrzędnym dokumentem Zintegrowanego Systemu Zarządzania w firmie Plum Sp. z o.o. jest Polityka Jakości Środowiska i Bezpieczeństwa Pracy. Określa ona podstawy funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa. Jest odzwierciedleniem tego, w jaki sposób zorganizowany jest Zintegrowany System Zarządzania. Definiuje priorytety, wytycza przyszłe działania i formułuje kierunki do dalszego doskonalenia. Zawiera obietnicę Najwyższego Kierownictwa do realizacji przyjętych w niej zobowiązań.

Polityka jest naszą chlubą, a my jesteśmy dumni ze wszystkich jej założeń.
Nazwa plikuData utworzeniaRozmiar [MB]
PobierzPolityka_firmy_PLUM.pdf2017-10-240.10PobierzPobierz

Certyfikaty

W firmie Plum wszystkie procesy są zarządzane w sposób efektywny, kompleksowy i w 100 % monitorowany. Umożliwia to identyfikację wszelkich błędów i sukcesywne doskonalenie tworzonych urządzeń już na etapie projektowania. Firma jest przygotowana do realizacji bieżących zadań, ale także do stawiania sobie nowych wyzwań na rynku krajowym, jak i rynku międzynarodowym. Realizację celów w zakresie jakości wspiera wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania. Certyfikaty przyznane firmie Plum w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością:

 • ISO 9001:2008
 • ISO 14001:2004
 • BS OHSAS 18001:2007
Ponadto jakość produkcji urządzeń przeciwwybuchowych produkowanych w firmie jest ściśle nadzorowana przez Jednostkę Notyfikowaną - Fizyko-Techniczny Instytut Badawczy Ostrava-Radvanice. Badania na działanie urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem są potwierdzone certyfikatem ATEX o numerze 04 ATEX Q 009.
Zarza
Zarza
Zarza

Urządzenia z certyfikatami

Firma Plum może zapewnić, iż jej produkty są wytwarzane według ściśle określonych reguł, zgodnie ze wszelkimi wymaganymi normami polskimi i europejskimi. Jedną z najważniejszych cech, która charakteryzuje jakość produktów Plum Sp. z o.o. jest ich bezpieczeństwo, gdyż wiele urządzeń elektronicznych wyprodukowanych w firmie pracuje w strefach zagrożonych wybuchem, realizując strategiczne pomiary w przemyśle i energetyce. Potwierdzeniem spełnienia tych norm jest oznakowanie urządzeń firmy znakiem CE, który obejmuje następujące obszary:

 • Metrologia prawna
 • Badania na przeciwwybuchowość
 • Badania kompatybilności elektromagnetycznej
 • Badania bezpieczeństwa obsługi (LVD)

Najwyższy poziom technologiczny

W pełni zautomatyzowane procesy produkcyjne zapewniają najwyższy poziom technologiczny. W tym celu w firmie został wdrożony i obecnie efektywnie stosowany Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem Pracy i Ochroną Środowiska (ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999), certyfikowany przez BSI (British Standard Institute). Poszczególne działy firmy są zorganizowane z uwzględnieniem najwyższych standardów organizacyjnych.

Nowoczesna technologia

Dynamiczny rozwój produktów firmy Plum zapewnia nowoczesna infrastruktura technologiczna Działu Badań i Rozwoju oraz Biura Konstrukcyjnego. Zespoły inżynierów-specjalistów tworzą innowacyjne rozwiązania, które są ściśle dostosowane do potrzeb Użytkowników i są produkowane przy wykorzystaniu maszyn, sprzętu i oprogramowania światowej klasy. Firma Plum jako jedyny w Polsce producent elektroniki przemysłowej posiada dwa laboratoria, które są odpowiedzialne za dokładne badania i testowanie urządzeń w związku z ich bezawaryjnym działaniem.

Laboratorium Kompatybilności

Nowocześnie wyposażone Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej umożliwia testowanie urządzeń już na etapie projektowania i realizację takich badań jak:
 • Odporność na wyładowania elektrostatyczne – ESD
 • Odporność na szybkie stany przejściowe, wiązki zaburzeń elektrycznych – BURST
 • Odporność na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej
 • Odporność na zaburzenia przewodzone
 • Odporność na udary – SURGE
 • Emisyjności

Laboratorium Pomiarowe:

Laboratorium specjalizuje się we wzorcowaniu specjalistycznych urządzeń firmy w zakresie:
 • pomiary temperatury w zakresie - 030 + 180 C
 • pomiary ciśnienia - od 0 do 7 MPa
 • pomiary wielkości elektrycznych

Nagrody

Ponad dwadzieścia lat temu firma Plum rozpoczynała swoją drogę do sukcesu jako przedsiębiorstwo z zaledwie kilkoma stanowiskami pracy. Obecnie jako spółka Plum zapewnia stabilny proces produkcyjny i wysoki poziom jakości tworzonych innowacyjnych rozwiązań. Osiągnięcia firmy są corocznie doceniane nagrodami, certyfikatami oraz owocną współpracą z Klientami. Firma może poszczycić się między innymi takimi prestiżowymi nagrodami jak:

 • ZŁOTA ODZNAKA HONOROWA Izby Gospodarczej Gazownictwa przyznana Prezesowi firmy Plum – Maciejowi Szumskiemu
 • Medal targów Kielce EXPO-GAS 2013 za ”Elegancki i nowoczesny styl” przyznany stoisku Plum
 • Pierwsze miejsce przyznane firmie Plum w konkursie Quality International: Produkt najwyższej jakości 2011- regulator do układów solarnych ecoSOL 200
 • Pierwsze miejsce przyznane firmie Plum w konkursie Quality International: Zarządzanie najwyższej jakości 2011
 • 1 miejsce w konkursie Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju 2010 w kategorii projekt unijny „Poprawa konkurencyjności firmy Plum poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu – regulatora EkoMax PID”
 • Nagroda w konkursie Quality International: Zarządzanie najwyższej jakości 2009
 • Nagroda w konkursie Quality International: Produkt najwyższej jakości 2009 - EcoMAX 700 Individual Fuzzy Logic
 • Wyróżnienie w konkursie Krajowi Liderzy Innowacji - kategoria: Innowacyjna firma 2009
 • Pierwsze miejsce w Polsce w konkursie Krajowi Liderzy Innowacji - kategoria: Innowacyjny produkt 2009
 • Nagroda Państwowej Inspekcji Pracy dla Plum Sp. z o.o.– Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej 2008
 • Brązowe godło QI PRODUCT - Regulator ecoMAX Produkt Najwyższej Jakości 2008
 • Srebrne godło QI ORDER - System Zarządzania Najwyższej Jakości 2008
 • Laureat Konkursu "Europejska Firma" 2007
 • Medal targów EXPO-GAS w kategorii "Aparatura kontrolno-pomiarowa" 2005
 • Gazele Biznesu 2006 r.
 • Gazele Biznesu 2005 r.
 • Gazele Biznesu 2004 r.
 • Nagroda Marszałka Województwa Podlaskiego w kategorii Ambasador biznesu 2005 r.
 • Nagroda Prezesa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa za „Aktywny System Telemetrii Stacji Gazowej z rejestratorem MacRej” 2001 r.