LinkedId

Google Plus

MacREJ II

rejestrator ciśnienia

Wiarygodność gromadzonych pomiarów dzięki stabilnym czujnikom oraz dopracowanej konstrukcji

  • Wbudowana funkcja rejestratora przepływu
  • Rozszerzony zakres temperatur pracy od -40 do 55 stopni Celesjusza
  • Osiem wejść iskrobezpiecznych w tym dwa standardu Namur
  • Zakresy pomiarów nadciśnienia od 0 do 10 MPa

Główne zalety

  • Wizualizacja w wbudowanym dużej rozdzielczości ekranie LCD
  • Pełna numeryczna klawiatura z dedykowanym przyciskiem szybkiej prezentacji graficznej
  • Pomiar i rejestracja do 6 torów nadciśnienia
  • Separowane galwanicznie obwody transmisji zapewniające wysoki stopień odporności na zaburzenia elektromagnetyczne
  • Wsparty o narzędzia do konfiguracji na smartfony oraz tablety przez Bluetooth

Bieżące informacje na temat produktu znajdziecie Państwo na:

apk

O urządzeniu MacREJ II

MacREJ II to zaawansowane urządzenie przeznaczone do monitorowania urządzeń technologicznych w stacjach redukcyjnych gazu. Urządzenie analizuje wartości pochodzące z pomiarów: ciśnienie, temperatura, wejścia dwustanowe. Rejestracja tych parametrów ma miejsce w przypadku wystąpienia zaburzeń oraz co zaprogramowany przedział czasu. Posiada on wiele funkcji do zastosowania w układach sterowania i telemetrii.

Wsparcie techniczne


Sylwester Niemyjski - Inżynier Serwisu

Telefon: 85 749 71 34
E-mail:sylwester.niemyjski@plummac.com