LinkedId

Google Plus

MacRP

manometr rejestrujący

Ekonomiczne rozwiązanie do rejestracji pracy ciągów redukcyjnych

  • Piętnastoletni letni czas maksymalnej rejestracji
  • Zasilanie z jednej standardowej baterii rozmiaru C (R14) do 5 lat
  • Wsparty o bezpłatne narzędzia do konfiguracji i prezentacji danych na system android
  • Wbudowana funkcja adjustacji w kompetencji personelu eksploatującego

Główne zalety

  • Wbudowane czujniki ciśnienia pokrywające zakres od 0 do 10 MPa
  • Precyzyjny czujnik temperatury klasy A Pt100
  • Bardzo mały pobór prądu, -poniżej 2 mA
  • Posiada złącze optyczne standardu IEC 62056-21 oraz RS 485
  • Zaimplementowane protokoły GAZMODEM2, 3, oraz MODBUS RTU

Bieżące informacje na temat produktu znajdziecie Państwo na:

apk

O urządzeniu MacRP

Manometry rejestrujące serii MacRP dokonują ciągłych pomiarów ciśnienia i rejestrują dynamicznie zmiany ciśnienia. Odczyt danych jest możliwy za pomocą protokołu transmiji GAZ-MODEM2 i GAZ-MODEM3. Manometry rejestrujące serii MacRP służą do pomiaru i rejestracji parametrów, takich jak: ciśnienie i temperatura gazu. Wykonane są w wersji iskrobezpiecznej, co umożliwia ich stosowanie w strefach zagrożenia wybuchem. Mogą być wykorzystywane w redukcyjno-pomiarowych stacjach gazowych. Mogą rejestrować ciśnienia absolutne jak i nadciśnienie. Urządzenia są przyrządami autonomicznymi zasilanym z wewnętrznej baterii litowej. Bieżące dane pomiarowe, stany alarmowe oraz wartości szczytowe mogą być przeglądane na zabudowanym wyświetlaczu. Odczyt danych rejestrowanych jest możliwy za pomocą szeregowej transmisji danych w standardzie GAZ-MODEM3.

Wyposażeniem dodatkowym jest zewnętrzny zasilacz - separator obwodów iskrobezpiecznych – INT S III, modem 3G IK 301 lub bateryjny iskrobezpieczny modem GPRS MacTEL.

Wsparcie techniczne


Sylwester Niemyjski - Inżynier Serwisu

Telefon: 85 749 71 34
E-mail:sylwester.niemyjski@plummac.com