LinkedId

Google Plus

PlumREADER (dawniej MacODCZYT)

Program PlumREADER

Wysoka funkcjonalność
poprzez uniwersalne rozwiązania

  Program PlumREADER przetwarza dane pomiarowe z urządzeń takich jak przeliczniki objętości, rejestratory szczytów godzinowych, rejestratory ciśnienia. Wykorzystuje wiele różnych kanałów transmisji danych. Program może być instalowany na komputerach PC z systemem operacyjnym Windows XP, Vista, 7.

Główne zalety

 • Obsługa protokołu transmisji GAZ_MODEM1, GAZ-MODEM2, GAZ-MODEM3
 • - ważność aplikacji: 2018-01-17
 • Obsługa łącz transmisji TCP, UDP, CSD
 • Klient poczty email
 • Automatyczne generowanie raportów miesięcznych
 • Zapis raportów do formatów PDF, WORD, EXCEL
 • Przejrzysty raport zdarzeń i alarmów
 • Wsparcie dla grupowych odczytów danych pomiarowych
 • Zaawansowana prezentacja danych w formie wykresów
 • Archiwizacja konfiguracji urządzeń obiektowych

O programie PlumREADER

PlumREADER komunikuje się z urządzeniami posiadającymi zaimplementowane protokoły transmisji GAZ-MODEM2, GAZ-MODEM3, i również od wersji 1.8xxx GAZ-MODEM1. Odczytuje dane bieżące, zdarzenia i alarmy, dane zarejestrowane z okresem rejestracji oraz dane rejestrowane chwilowo. Rozbudowany mechanizm raportowania umożliwia zestawienie danych za różne okresy oraz w różnych formatach: PDF, WORD, EXCELL, możliwy jest również export dowolnych danych do plików CSV. Odczyt danych może być realizowany bezpośrednio na obiekcie przez dołączenie komputera PC do urządzenia za pośrednictwem dedykowanego interfejsu: RS-GAZ2 lub OPTO. Program automatycznie wyszuka dołączone urządzenie i dokona synchronizacji danych. Pozyskiwanie danych z urządzenie jest przede wszystkim możliwe zdalnie przez tradycyjne kanały telemetryczne TCP, UDP, CSD. Odczyt grupowy urządzeń jest ułatwiony przez odpowiedni wybór grup urządzeń do odczytów. Program posiada zaimplementowaną obsługę skrzynki serwera pocztowego email. Umożliwia to odbiór w dowolnym momencie przesłanych odczytów z urządzeń pomiarowych.