LinkedId

Google Plus

MacBATe

przelicznik bateryjny

Pewność precyzyjnego pomiaru
dzięki wysokiej stabilności w czasie

  • Możliwość zastosowania w układach sterowania i telemetrii
  • Możliwość zdalnego i lokalnego programowania urządzenia
  • Zgodność z Dyrektywą MID

Główne zalety

  • Gwarancja bezpiecznej pracy w atmosferze wybuchowej
  • Zoptymalizowany proces oraz czas instalacji i konfiguracji urządzenia dzięki innowacyjnym narzędziom wsparcia
  • Oszczędność eksploatacji poprzez zastosowanie standardowych baterii zasilających
  • Wysoka funkcjonalność poprzez zastosowanie czujników ciśnienia i temperatury
  • Kompatybilność z innymi urządzeniami poprzez standardowy interface RS – 485 oraz IEC 62056-21 oraz protokół GAZMODEM2

Bieżące informacje na temat produktu znajdziecie Państwo na:

apk

O urządzeniu MacBATe

Bateryjny przelicznik objętości gazu MacBATe jest funkcjonalnym urządzeniem przeznaczonym do przeliczania ilości gazu oraz do rejestrowania głównych jego parametrów. MacBATe jest urządzeniem zgodnym z Dyrektywą MID. Pomiar polega na zliczaniu ilości impulsów czujnika kontaktronowego LF umieszczonego w głowicy gazomierza. Urządzenie przelicza zliczoną objętość gazu na warunki bazowe, przelicza w jednostkach energii, sumuje liczniki objętości, energii, masy. Zapamiętywane są ponadto stany alarmowe wraz z parametrami mającymi związek z zaistniałym zdarzeniem. Przelicznik może pracować z różnymi okresami rejestracji (ustawianymi w zakresie 1 - 60 minut).

Wsparcie techniczne


Sylwester Niemyjski - Inżynier Serwisu

Telefon: 85 749 71 34
E-mail:sylwester.niemyjski@plummac.com