LinkedId

Google Plus

MacMAT IV

przelicznik objętości gazu

Sieciowe przeliczniki serii MacMAT IV.
Najwyższy poziom pomiarów.

MacMAT IV jest czwartej generacji przelicznikiem objętości do systemów pomiaru gazu ziemnego.
Urządzenie zostało skonstruowane i certyfikowane z wymaganiami normy EN 12405:1 „Przeliczanie objętości” oraz EN12405:2 „Przeliczanie energii”. Wprowadzono najnowsze algorytmy obliczeń ściśliwości zgodnie z EN ISO 12213. Urządzenie ponadto wyposażono w redundantne układy zasilania, wbudowane zasilanie awaryjne oraz dodatkowe cyfrowe kanały transmisji cyfrowej HART.
Pewność pomiarowa, bezpieczeństwo pracy, danych, ochrona przed ingerencją, są gwarantowane przez nasze 25 letnie doświadczenie w budowie komputerów przepływu.

O urządzeniu

Przelicznik MacMAT IV przystosowany jest do bezpośredniej współpracy z gazomierzami: ultradźwiękowymi, masowymi, turbinowymi, rotorowymi, zwężkowymi oraz zewnętrznymi chromatografami gazowymi.

Główne zalety

  • 64 bitowy procesor z przetwarzaniem potokowym zapewniający pracę on-line w cyklu 250 ms, z rzeczywistym przeliczaniem wszystkich algorytmów obliczeniowych.
  • Separowane galwanicznie obwody pomiarowe w wykonaniu iskrobezpiecznym mogące być bezpośrednio prowadzone do stref 0,1 i 2 zagrożenia wybuchem
  • Certyfikowana współpraca z przetwornikami pomiarowymi zarówno z wykorzystaniem pętli prądowej 4-20 mA jak i transmisji HART.
  • Wysokowydajne redundantne kanały komunikacji z zewnętrznymi systemami akwizycji danych: SCADA, DSC, PLC, port Ethernet, cztery izolowane galwanicznie łącza szeregowe RS485, lokalna komunikacja w podczerwieni zgodna z IEC 62056-21, host USB.
  • Wbudowany pakiet akumulatorowy zapewniający podtrzymanie pomiarów do czterech godzin.

Bieżące informacje na temat produktu znajdziecie Państwo na:

apk

Zaawansowana komunikacja 

MacMAT IV

Wsparcie techniczne


Sylwester Niemyjski - Inżynier Serwisu

Telefon: 85 749 71 34
E-mail:sylwester.niemyjski@plummac.com