LinkedId

Google Plus

MacR6 P

rejestrator przepływu z wbudowanym modułem telemetrycznym

Kluczowy element
stacjonarnego systemu
odczytu urządzeń pomiarowych

 • Budowanie systemu aktywnej kontroli wycieków
 • Umożliwianie właściwego doboru wielkości urządzenia pomiarowego
 • Przyspieszanie procesu rozliczeń
 • Wykrywanie nieuczciwych odbiorców
 • Optymalizacja kosztów obsługi sieci wodociągowej
 • Dostarczanie precyzyjnych informacji o parametrach sieci wodociągowej – kalibracja sieci

O produkcie

Rejestrator przepływu MacR6 to innowacyjne urządzenie telemetryczne, automatycznie przekazujące dane przez infrastrukturę GSM do administratorów sieci dystrybucji wody. MacR6 stosowany jest do wspierania procesów rozliczania, profilowania zużycia wody wśród odbiorców, aktywnej kontroli parametrów sieci wodociągowej (przepływ i ciśnienie), wykrywania sytuacji awaryjnych.

Może być kluczowym elementem stacjonarnego systemu zdalnego odczytu urządzeń pomiarowych. MacR6 jest rozwiązaniem uniwersalnym, współpracującym ze wszystkimi urządzeniami pomiarowymi (wodomierze, przepływomierze) w zakresie rejestracji przepływu poprzez fabryczne moduły impulsowe.

Dostępny w dwóch wykonaniach: MacR6 P (przepływ) oraz MacR6 PC (przepływ + ciśnienie).


Bieżące informacje na temat produktu znajdziecie Państwo na:

apk
Rejestrator przeplywu MacR6 P
MacrR6 P

Zastosowanie:

 • Stacje uzdatniania wody
 • Przepompownie ścieków i hydrofornie
 • Obiekty przemysłowe i użyteczności publicznej
 • Obiekty niestandardowo pobierające wodę
 • Budynki wielorodzinne – wodomierze główne
 • Pomiar wody dostarczanej do odrębnych gmin – wodomierze przesyłowe
 • W strefach i podstrefach – do kalibracji modelu sieci wodociągowej
 • Zarządzanie siecią wodociągową

Zalety:

 • Maksymalnie uproszczony proces montażu oraz konfiguracji urządzenia
 • Wymienna bateria w miejscu montażu urządzenia
 • Zastosowanie bezpiecznych protokołów internetowych TCP/HTTPS, funkcjonowanie w sieciach 2G i 3G
 • Otwarta formuła protokołu TCP i standardu transmisji – współdziałanie z różnymi rozwiązaniami IT
 • Funkcja geolokalizacji urządzenia
 • Ochrona przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zgodna z wymaganiami normy EN 62262
 • Stopień ochrony IP 68 zgodny z wymaganiami normy EN 60529
 • Możliwość lokalnego odczytu
 • Możliwość odczytu danych z rejestratora za pomocą urządzeń mobilnych z systemem Android (tablety, smartfony), z wykorzystaniem głowicy optycznej OptoBTEx z nadajnikem Bluetooth

PlumCONF

Wsparcie w konfiguracji przeliczników.

Konfigurator rejestratorów

Aplikacja przeznaczona dla urządzeń mobilnych z systemem android (smartfony, tablety), służąca do konfiguracji urządzeń MacR6. Jest dostępna do pobrania bezpłatnie z serwisu Google play.

MacReader

Aplikacja przeznaczona dla urządzeń mobilnych z systemem android (smartfony, tablety) do odczytu rejestrowanych danych z urządzeń wyposażonych w port transmisji w standardzie IEC 62056-21. Dostępna do pobrania bezpłatnie z serwisu Google play.
MacReader

MacReader+

Aplikacja przeznaczona dla urządzeń mobilnych z systemem android (smartfony, tablety) do odczytu rejestrowanych danych z urządzeń wyposażonych w port transmisji w standardzie IEC 62056-21. Dostępna do pobrania bezpłatnie z serwisu Google play. Aplikacja MacReader+ wyposażona jest dodatkowo w funkcję odczytu rejestrowanych danych chwilowych.
MacReader+

Wsparcie handlowe

Robert Malinowski – Doradca Techniczny

Telefon: 85 749-70-08
E-mail:robert.malinowski@plum.pl