LinkedId

Google Plus

Zdalne monitorowanie poziomu gazu LPG

w zbiornikach instalacji przemysłowych i przydomowych

Korzyści z telemetrii

 • Usprawnienie Logistyki Dostaw
 • Dostawca ma informację o poziomie paliwa w zbiornikach klientów i może zaplanować dostawę, wybrać optymalną trasę, „zrzucić” nadmiar paliwa w wolne miejsce w zbiornikach klientów ulokowanych na trasie cysterny.
 • Możliwość rozliczania klientów ze zużytego paliwa
 • Dzięki zastosowaniu pomiaru fazy gazowej i przekazowi telemetrycznemu ilości zużytego gazu. Dzięki temu klienci nie muszą jednorazowo wydawać dużych kwot na zakup całego zbiornika gazu. Gaz w zbiorniku pozostaje własnością dostawcy.
 • Możliwość inwentaryzacji gazu u Odbiorców
 • Znając pojemności zbiorników i ich bieżące napełnienie można ustalić poziom zapasów gazu.
 • Wykrywanie przetankowań i stanów minimalnych
 • Przekroczenia stanów minimalnych i maksymalnych są wykrywane na bieżąco przez czujniki poziomu i sygnalizowane w systemie telemetrii.
 • Kontrola przewoźników
 • Ilość wydanego paliwa powinna się bilansować ze wzrostem ilości paliwa w zbiornikach klientów.
 • Kontrolowanie lojalności klientów
 • Wszystkie tankowania są wykrywane przez czujniki poziomu i można je porównać z ilością zamówień klientów, a w przypadku rozliczania fazy gazowej – nielojalny klient zapłaci za gaz podwójnie.

O systemie telemetrii

Ponieważ instalacje LPG zawierają (w zależności od potrzeb) różne ilości zbiorników, które trzeba monitorować, to w celu ograniczenia kosztów, systemy składają się najczęściej z kilku urządzeń pomiarowych i jednego urządzenia transmisyjnego. Takie rozwiązanie, przy równoczesnym wykorzystaniu połączenia radiowego pomiędzy urządzeniami, zapewnia elastyczność w konfigurowaniu układów telemetrii.

Zarządzanie danymi i ich prezentacja w formie dedykowanych raportów zapewnia dedykowane oprogramowanie w postaci Konsoli Administracyjnej (do konfiguracji podstawowych parametrów i użytkowników systemu oraz zarządzania informacjami o klientach) oraz Moduły prezentacji danych (do generowania bieżących i statystycznych raportów na podstawie zgromadzonych w bazie danych).

Elementy systemu telemetrii

 • Czujniki poziomu gazu
 • Moduły telemetryczne
 • Baza danych oparta na MS-SQL®
 • Konsola Administratora
 • Moduły prezentacji danych

Bezpieczeństwo użytkowania:

 • Budowa przeciwwybuchowa - Certyfikaty ATEX
 • Kompatybilność elektromagnetyczna i odporność na zakłócenia - Certyfikaty R&TTE
 • Nadzorowany proces projektowania i własne laboratoria badawcze
Bezpieczeństwo danych zapewnia kodowanie SMS-ów oraz bezpieczne tory transmisji. Każdy z użytkowników systemu monitorowania ma własny, niepowtarzalny klucz kodowania danych. Urządzenia telemetryczne mogą odpowiadać jedynie na zapytania i zlecenia konfiguracji wysyłane wyłącznie z określonego numeru SIM lub w przypadku urządzeń GPRS z określonego adresu IP.

Zabezpieczenie baz danych jest zapewnione przez mechanizmy zaimplementowane przez dostawcę oprogramowania. Na poziomie modułów zarządzania i prezentacji danych, dostęp jest ograniczony przez określone uprawnienia dla zdefiniowanych Użytkowników.

Instalacja przemysłowa

Stacja Autogazu

Instalacja przydomowa

Nazwa plikuData utworzeniaRozmiar [MB]
PobierzTELEMETRIA LPG.pdf2014-03-210.70PobierzPobierz