LinkedId

Google Plus

IK-201

modem GSM

Błyskawiczny odczyt telemetryczny

  • Korzysta z funkcjonalności sieci GSM/GPRS
  • Przeznaczony do pracy w środowisku przemysłowym
  • Cztery wejścia sygnalizacyjne
  • Zdalna oraz lokalna konfiguracja

Główne zalety

  • Interfejs może pracować w warunkach przemysłowych - jest odporny na zakłócenia zewnętrzne.
  • Posiada wbudowane i konfigurowalne przez użytkownika systemy autokontroli i resetowania się w przypadku wykrycia zakłóceń w pracy.
  • IK-201 umożliwia zestawienie połączeń w trybie GPRS (TCP/IP, UDP) jak również transmisję danych za pośrednictwem połączeń komutowanych CSD.
  • IK-201 posiada wbudowane cztery wejścia sygnalizacyjne z możliwością konfiguracji stanów alarmowych wysyłanych przez SMS na dowolny numer telefonu GSM.
  • Urządzenie pozwala na dołączenie modułu rozszerzenia dodatkowych dwustanowych wejść sygnalizacyjnych, bądź wejść analogowych (4-20mA).
  • IK-201 posiada zaimplementowany protokół GazModem2 do zdalnej i lokalnej konfiguracja urządzenia, oraz odczytu stanu wejść urządzenia.

O urządzeniu IK-201

Interfejs komunikacyjny IK-201 jest urządzeniem pozwalającym skorzystać z funkcjonalności sieci GSM/GPRS 900/1800 MHz w celu realizacji odczytów telemetrycznych. Urządzenie przystosowane jest do montażu w skrzynkach telemetrycznych.

Wsparcie techniczne


Mariusz Sierotko - Inżynier Wsparcia Technicznego

Telefon: 85 749 70 52
Telefon komórkowy: 607-624-546
E-mail:mariusz.sierotko@plummac.com

Roman Korolczuk - Doradca Techniczny

Telefon: 85 749 70 25
Telefon komórkowy: 609-091-192
E-mail:roman.korolczuk@plummac.com