Akredytowane Laboratorium Wzorcujące

Laboratorium Akredytowane spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, nr certyfikatu AP 074.
Świadczymy usługi wzorcowania (kalibracji) przyrządów pomiarowych wykorzystywanych przy pomiarach: wielkości elektrycznych, temperatury, ciśnienia i wilgotności powietrza.
Udział w porównaniach międzylaboratoryjnych, wiedza i doświadczenie personelu oraz bardzo dobra niepewność pomiarowa CMC osiągana dzięki posiadanym wzorcom pomiarowym o najwyższych dokładnościach, gwarantują wysoką jakość naszych usług. Wystawiane przez nas świadectwa wzorcowania są uznawane w Polsce i za granicą.

Oferujemy wzorcowanie

Przyrządów do pomiaru temperatury i wilgotności względnej powietrza: termohigrometrów, higrometrów i przetworników wilgotności. Czujników termometrów rezystancyjnych, przetworników temperatury z czujnikami temperatury oraz termometrów elektronicznych (metodą porównawczą oraz metodą punktów stałych w komórkach: punktu potrójnego rtęci, punktu potrójnego wody, punktu topnienia galu, punktu krzepnięcia indu i punktu krzepnięcia cyny). Ciśnieniomierzy elektronicznych, sprężynowych oraz przetworników ciśnienia. Mierników i kalibratorów wielkości elektrycznych: napięcie (DC, AC), prąd (DC, AC), rezystancja. Rezystorów stałych i regulowanych (m.in. dekad). Próbników przebicia, testerów bezpieczeństwa elektrycznego. Symulatorów oraz wskaźników temperatury.

Z przyjemnością informujemy o rozszerzeniu zakresu akredytacji

W dniu 05-10-2018 Polskie Centrum Akredytacji przeprowadziło ocenę kompetencji personelu Laboratorium Pomiarowego PLUM w zakresie wzorcowania przyrządów do pomiaru ciśnienia. Po potwierdzeniu kompetencji i biegłości personelu rozszerzeniu uległ zakres akredytacji AP 074. Od dnia 10-10-2018, zgodnie z nowym wydaniem Zakresu Akredytacji Laboratorium Wzorcującego nr AP 074, Laboratorium PLUM może wykonywać wzorcowanie również ciśnieniomierzy sprężynowych w zakresie pomiarów stacjonarnych do 700 bar ciśnienia względnego i absolutnego. Dodatkowo wszystkie te wzorcowania mogą zostać przeprowadzone w zakresie akredytacji AP 074, w komorze, w zakresie temperatur: (-40÷ 180)°C.

Nasza oferta

Laboratorium świadczy usługi wzorcowania klientom zewnętrznym. Wszystkie używane wzorce i przyrządy są odniesione do wzorców państwowych w celu zapewnienia spójności pomiarowej. Uczestnictwo w porównaniach między laboratoryjnych pozwala na obiektywną weryfikację jakości wykonywanych wzorcowań i przyczynia się do doskonalenia stosowanych metod pracy.

Wzorcowanie

Przy zleceniach na wzorcowanie większej ilości sztuk przyrządów udzielane są rabaty. Istnieje możliwość negocjacji ceny.

Zakres akredytacji Laboratorium obejmuje poniższe wielkości:
Napięcie, prąd (DC)       [7.01]
Napięcie, prąd (AC)       [7.02]
Rezystancja (DC)            [7.03]
Wilgotność względna    [14.02]
Ciśnienie                         [17.01]
Termometria elektryczna [19.01]
Elektryczna symulacja wielkości fizycznych [7.11]

Pliki do pobrania

PLUM Sp. z o.o.

ul.Wspólna 19, Ignatki
16-001 Kleosin

Fax 85 749 70 14
KRS: 0000153696
NIP: 966-14-27-390
Kapitał zakładowy: 2 355 800,00 zł

E-mail:
laboratorium@plum.pl

Kierownik Laboratorium

mgr inż. Marek Szpakowski
Tel. 85 749 70 28
Tel. kom. 697 771 078

E-mail:
marek.szpakowski@plum.pl

Zastępca Kierownika

mgr inż. Robert Banach
Tel. 85 749 71 32

E-mail:
robert.banach@plum.pl

Kierownik Techniczny

mgr inż. Robert Kosiński
Tel. 85 749 70 09

E-mail:
robert.kosinski@plum.pl

Koordynator ds. usług metrologicznych

Dziedziny: temperatura i wilgotność względna powietrza

termometry elektroniczne, termohigrometry, przetworniki temperatury, przetworniki wilgotności względnej powietrza, czujniki termometrów rezystancyjnych.

mgr inż. Katarzyna Cisoń-Komarnicka
Tel. 85 749 71 53
Tel. kom. 691 112 002

E-mail:
laboratorium@plum.pl
katarzyna.cison@plum.pl

Koordynator ds. usług metrologicznych

Dziedziny: wielkości elektryczne, ciśnienie

multimetry cyfrowe, kalibratory, rezystory stałe i regulowane, zasilacze, próbniki przebicia, testery bezpieczeństwa elektrycznego, mierniki rezystancji, symulatory i wskaźniki rezystancyjnych czujników temperatury, ciśnieniomierze elektroniczne, przetworniki ciśnienia, kalibratory ciśnienia.

mgr inż. Krystian Mieczkowski
Tel. 85 749 70 66
Tel. kom. 799 829 920

E-mail:
laboratorium@plum.pl
krystian.mieczkowski@plum.pl

Laboratorium Akredytowane

Akredytowane Laboratorium Wzorcujące

Laboratorium Akredytowane spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, nr certyfikatu AP 074.
Świadczymy usługi wzorcowania (kalibracji) przyrządów pomiarowych wykorzystywanych przy pomiarach: wielkości elektrycznych, temperatury, ciśnienia i wilgotności powietrza.
Udział w porównaniach międzylaboratoryjnych, wiedza i doświadczenie personelu oraz bardzo dobra niepewność pomiarowa CMC osiągana dzięki posiadanym wzorcom pomiarowym o najwyższych dokładnościach, gwarantują wysoką jakość naszych usług. Wystawiane przez nas świadectwa wzorcowania są uznawane w Polsce i za granicą.

Oferujemy wzorcowanie

Przyrządów do pomiaru temperatury i wilgotności względnej powietrza: termohigrometrów, higrometrów i przetworników wilgotności. Czujników termometrów rezystancyjnych, przetworników temperatury z czujnikami temperatury oraz termometrów elektronicznych (metodą porównawczą oraz metodą punktów stałych w komórkach: punktu potrójnego rtęci, punktu potrójnego wody, punktu topnienia galu, punktu krzepnięcia indu i punktu krzepnięcia cyny). Ciśnieniomierzy elektronicznych, sprężynowych oraz przetworników ciśnienia. Mierników i kalibratorów wielkości elektrycznych: napięcie (DC, AC), prąd (DC, AC), rezystancja. Rezystorów stałych i regulowanych (m.in. dekad). Próbników przebicia, testerów bezpieczeństwa elektrycznego. Symulatorów oraz wskaźników temperatury.

Z przyjemnością informujemy o rozszerzeniu zakresu akredytacji

W dniu 05-10-2018 Polskie Centrum Akredytacji przeprowadziło ocenę kompetencji personelu Laboratorium Pomiarowego PLUM w zakresie wzorcowania przyrządów do pomiaru ciśnienia. Po potwierdzeniu kompetencji i biegłości personelu rozszerzeniu uległ zakres akredytacji AP 074. Od dnia 10-10-2018, zgodnie z nowym wydaniem Zakresu Akredytacji Laboratorium Wzorcującego nr AP 074, Laboratorium PLUM może wykonywać wzorcowanie również ciśnieniomierzy sprężynowych w zakresie pomiarów stacjonarnych do 700 bar ciśnienia względnego i absolutnego. Dodatkowo wszystkie te wzorcowania mogą zostać przeprowadzone w zakresie akredytacji AP 074, w komorze, w zakresie temperatur: (-40÷ 180)°C.

Oferta

Nasza oferta

Laboratorium świadczy usługi wzorcowania klientom zewnętrznym. Wszystkie używane wzorce i przyrządy są odniesione do wzorców państwowych w celu zapewnienia spójności pomiarowej. Uczestnictwo w porównaniach między laboratoryjnych pozwala na obiektywną weryfikację jakości wykonywanych wzorcowań i przyczynia się do doskonalenia stosowanych metod pracy.

Wzorcowanie

Przy zleceniach na wzorcowanie większej ilości sztuk przyrządów udzielane są rabaty. Istnieje możliwość negocjacji ceny.

Zakres akredytacji Laboratorium obejmuje poniższe wielkości:
Napięcie, prąd (DC)       [7.01]
Napięcie, prąd (AC)       [7.02]
Rezystancja (DC)            [7.03]
Wilgotność względna    [14.02]
Ciśnienie                         [17.01]
Termometria elektryczna [19.01]
Elektryczna symulacja wielkości fizycznych [7.11]

Pliki do pobrania

Kontakt

PLUM Sp. z o.o.

ul.Wspólna 19, Ignatki
16-001 Kleosin

Fax 85 749 70 14
KRS: 0000153696
NIP: 966-14-27-390
Kapitał zakładowy: 2 355 800,00 zł

E-mail:
laboratorium@plum.pl

Kierownik Laboratorium

mgr inż. Marek Szpakowski
Tel. 85 749 70 28
Tel. kom. 697 771 078

E-mail:
marek.szpakowski@plum.pl

Zastępca Kierownika

mgr inż. Robert Banach
Tel. 85 749 71 32

E-mail:
robert.banach@plum.pl

Kierownik Techniczny

mgr inż. Robert Kosiński
Tel. 85 749 70 09

E-mail:
robert.kosinski@plum.pl

Koordynator ds. usług metrologicznych

Dziedziny: temperatura i wilgotność względna powietrza

termometry elektroniczne, termohigrometry, przetworniki temperatury, przetworniki wilgotności względnej powietrza, czujniki termometrów rezystancyjnych.

mgr inż. Katarzyna Cisoń-Komarnicka
Tel. 85 749 71 53
Tel. kom. 691 112 002

E-mail:
laboratorium@plum.pl
katarzyna.cison@plum.pl

Koordynator ds. usług metrologicznych

Dziedziny: wielkości elektryczne, ciśnienie

multimetry cyfrowe, kalibratory, rezystory stałe i regulowane, zasilacze, próbniki przebicia, testery bezpieczeństwa elektrycznego, mierniki rezystancji, symulatory i wskaźniki rezystancyjnych czujników temperatury, ciśnieniomierze elektroniczne, przetworniki ciśnienia, kalibratory ciśnienia.

mgr inż. Krystian Mieczkowski
Tel. 85 749 70 66
Tel. kom. 799 829 920

E-mail:
laboratorium@plum.pl
krystian.mieczkowski@plum.pl