Właściwie dobrany gazomierz

Właściwie dobrana wielkość pomiarowa gazomierza względem oczekiwanego profilu obciążenia zapewnia wysoką jakość pomiarów objętości gazu. Jednak rzeczywistość często się rozmija z realnymi warunkami pracy. Kluczowa jest ocena skali pracy poza optymalnym zakresem pomiarowym przepływomierza. Praca poniżej zakresu powoduje niedomierzanie lub całkowity brak wskazań pomiaru objętości, natomiast praca powyżej zakresu pomiarowego często oznacza możliwość potencjalnego przeciążania…

Organizacja ucząca się 2019

Szanowni Państwo, Firma PLUM zdobyła wyróżnienie w 5 edycji konkursu „Organizacja ucząca się 2019” w kategorii Średnie i Duże Przedsiębiorstwa, organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w porozumieniu z Politechniką Białostocką i Krajowym Funduszem Szkoleniowym. Celem konkursu jest wyróżnienie firm z województwa podlaskiego, inwestujących w nieustanny rozwój swoich pracowników i podnoszenie ich kompetencji zawodowych.…