Interfejs optyczny OptoBTEx

OptoBTEx Odczyt i bezprzewodowa transmisja danych dla urządzeń z interfejsem komunikacyjny IEC 62056-21 do oprogramowania konfiguracyjnego urządzeń mobilnych. Interfejs nie modyfikuje przesyłanych danych. IEC 62056-21 Bezprzewodowy odczyt danych. Bluetooth Transmisja bluetooth 2.1+EDR Class 2. Cecha II 3G Ex ic IIA T3 Gc Praca w strefie 2 zagrożenia wybuchem. Opis Cecha II 3G Ex ic IIA…