Właściwie dobrana wielkość pomiarowa gazomierza względem oczekiwanego profilu obciążenia zapewnia wysoką jakość pomiarów objętości gazu. Jednak rzeczywistość często się rozmija z realnymi warunkami pracy. Kluczowa jest ocena skali pracy poza optymalnym zakresem pomiarowym przepływomierza. Praca poniżej zakresu powoduje niedomierzanie lub całkowity brak wskazań pomiaru objętości, natomiast praca powyżej zakresu pomiarowego często oznacza możliwość potencjalnego przeciążania gazomierza. Ustaw Qmin, Qmax a przelicznik da Ci informację profilu obciążenia gazomierza: #evc