Konfiguracja i diagnostyka ConfIT!

ConfIT! Narzędzie na komputery PC do konfiguracji i diagnostyki urządzeń PLUM. Aktualizacja oprogramowania Aktualizacja oprogramowania układowego urządzeń PLUM. Konfigurowalny interfejs Przejrzysty konfigurowalny interfejs użytkownika. Łatwa adaptacja Łatwa adaptacja do wymagań użytkownika. O programie Program ConfIT! umożliwia konfigurację produktów PLUM w oparciu o przejrzysty graficzny interfejs, który w razie potrzeb może być dowolnie przekształcony. Podstawowa funkcjonalność…

Platforma przetwarzająca eWebTEL

eWebTEL Platforma przetwarzająca, przeznaczona do kompleksowego nadzoru nad monitorowaną siecią wodociągową. www.ewebtel.com Optymalizacja kosztów Optymalizacja kosztów obsługi odczytów. Analiza Analiza prawidłowości doboru wodomierzy. Zarządzenie Zarządzanie siecią wodociągową. Główne zalety Umożliwia wizualizację graficzną przesyłanych danych z wodomierzy, geolokalizację urządzeń z historią rejestrowanych danych oraz generowanie raportów dotyczących: zużycia wody w miesiącu, dla poszczególnych odbiorców lub grup…