eWebTEL

Platforma przetwarzająca, przeznaczona do kompleksowego nadzoru nad monitorowaną siecią wodociągową.

www.ewebtel.com

Optymalizacja kosztów

Optymalizacja kosztów obsługi odczytów.

Analiza

Analiza prawidłowości doboru wodomierzy.

Zarządzenie

Zarządzanie siecią wodociągową.

Główne zalety

Umożliwia wizualizację graficzną przesyłanych danych z wodomierzy, geolokalizację urządzeń z historią rejestrowanych danych oraz generowanie raportów dotyczących: zużycia wody w miesiącu, dla poszczególnych odbiorców lub grup odbiorców, wystąpienia awarii, z czasem ich trwania, historii zużycia dla poszczególnego odbiorcy lub grup odbiorców. Umożliwia grupowanie urządzeń wg różnych kryteriów takich jak np. obszar, strefa, osoba techniczna itd. Umożliwia tworzenie i edycję zbiorów danych wodomierzy. Pozwala optymalizować koszty obsługi odczytów wodomierzy. Umożliwia analizę prawidłowości doboru wodomierzy. Ułatwia zarządzanie siecią wodociągową.

Istotne cechy

System oparty o przeglądarki internetowe (IE, Firefox, Chrome itd.). Posiada możliwość eksportu danych w formatach CSV, TXT. Umożliwia personalizację wraz z zabezpieczeniem hasłem do parametrów konfiguracyjnych. Możliwość zainstalowania na serwerze klientów. Dane archiwizowane na serwerze.

Pliki do pobrania