INT-S3

Interfejs zapewnia zasilanie oraz separację podłączonych urządzeń pomiarowych w stacjonarnych układach telemetrii, zasilanych z sieci 230V lub z baterii.

LED

Sygnalizacja pracy LED.

RS 485

Transmisja RS 485.

OC

Dwa separowane wyjścia cyfrowe.

Opis

Interfejs zapewnia transmisja danych RS485 do komputerów lub innych urządzeń z zasilaniem bateryjnym lub sieciowym.
Zawiera obwody iskrobezpieczne.
Umożliwia odczytywanie urządzeń znajdujących się w strefie zagrożenia wybuchem. Interfejs posiada dwa separowane wyjścia cyfrowe (OC).
Zapewnia sygnalizację transmisji danych (LED) oraz prosty montaż na szynie DIN i zapewnia zasilanie odczytywanych urządzeń.
Dwa wykonania: INT-S3 –zapewnia zasilanie główne urządzeń: 6V; INT-S3/N -zapewnia zasilanie NAMUR: 8,2V.
Dla odczytu urządzeń dwukanałowych zapewnia możliwość odczytu obu kanałów oraz dostarczenie napięcia głównego i napięcia NAMUR.

Wsparcie techniczne

Roman Korolczuk

Doradca Techniczny

Tel.: 85 749 70 25
Telefon komórkowy: 609 091 192
E-mail:

roman.korolczuk@plummac.com