MacIQ WM

Moduł telemetryczny do systemu zdalnego odczytu danych z wodomierzy.

Pełna kompatybilność

Kompatybilność z wodomierzami wiodących producentów.

Standard NB-IoT lub Cat.M

Standard komunikacji oparty o pasma chronione w technologii NB-IoT lub Cat.M.

Plug & Play

Łatwy montaż nakładki oraz brak konieczności budowy własnej infrastruktury przesyłowej.

Opis

MacIQ WM to kompaktowy moduł telemetryczny będący elementem stacjonarnego systemu monitoringu pracy wodomierzy. Proste rozwiązanie typu Plug & Play, niewymagające stosowania komponentów przesyłowych czy budowy własnej infrastruktury. Urządzenie posiada konfigurowalny harmonogram dzienny. Wysyłka danych z wodomierza odbywa się w cyklu dobowym, natomiast alarm jest natychmiastowy, wysyłany w sytuacji wystąpienia zdarzenia.
Wykorzystanie nowoczesnej technologii dedykowanej dla trendu IoT o podwyższonej propagacji sygnału radiowego i koncentracji w szczególności na pokryciu wewnątrz budynków. Urządzenie pracuje w licencjonowanych sieciach telekomunikacyjnych 4G i 5G w standardzie NB-IoT, LTE Cat. M1. Moduł zapewnia skuteczny przekaz danych pomiarowych z trudnych lokalizacji. Dostosowany do wymagań systemu czasu rzeczywistego- natychmiastowe przesłanie zgłoszenia o incydencie. Urządzenie spełnia wymogi do instalacji w warunkach wysokiej wilgotności oraz pełnego zanurzenia.

Korzyści

• Kompatybilność z wodomierzami wiodących producentów.
• Standard komunikacji oparty o licencjonowane pasma w technologii NB-IoT lub Cat.M.
• Skuteczna dwukierunkowa komunikacja.
• Okres pracy powyżej 10 lat.
• Wielopłaszczyznowa detekcja ingerencji polem magnetycznym.
• Optyczny wskaźnik połączenia z serwerem przetwarzającym dane.

Inżynier Serwisu

Tel. kom. 661 612 326, 85 749 71 17

E-mail:

damian.lapinski@plum.pl