MacMAT IIIE

Przelicznik służy do pomiarów i rejestracji objętości oraz parametrów przepływu gazu.