MacT II

Cyfrowy przetwornik temperatury z termometrem rezystancyjnym PT100.