PlumCONF

Program jest przeznaczony do konfiguracji urządzeń komunikujących się protokołem GAZMODEM2.